Quảng Ninh: Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ tại các chợ

.
Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, trên toàn quốc xảy ra nhiều vụ cháy chợ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh, tác động xấu tới sự phát triển của KT-XH.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số đơn vị, cơ quan, người dân còn chưa nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy nổ; quy hoạch và cơ sở hạ tầng chợ còn nhiều bất cập; nhiều vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chưa được quan tâm giải quyết dứt điểm…

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác PCCC tại chợ Tiên Yên

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra cháy, nổ cũng như tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chợ trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và BQL, doanh nghiệp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC, kiến thức PCCC, việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn PCCC tại các chợ để nâng cao ý thức người dân và các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ trong công tác PCCC.

Đồng thời, các chợ thường xuyên rà soát, kiện toàn lực lượng PCCC; quan tâm đầu tư phương tiện, thiết bị PCCC cho lực lượng theo quy định; tiến hành rà soát việc bố trí, sắp xếp các điểm kinh doanh trong chợ, nhằm đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về PCCC theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Cùng với đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố và BQL, doanh nghiệp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra hoạt động tại các chợ, hoạt động của các BQL, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Ngoài ra, các đơn vị cần chủ động chấn chỉnh hoạt động kinh doanh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về nội quy chợ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường… tại các chợ trên địa bàn.


Lưu Trang - Ngọc Hân
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn