.
 Ảnh minh họa
Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT nghiên cứu, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mục tiêu của Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 (Đề án 99) về số lượt cán bộ chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin đi đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Các Bộ GD&ĐT, KH&ĐT, Tài chính, KH&CN phối hợp với Bộ TT&TT thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin để triển khai các nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin tại Việt Nam.

Nguồn: kinhtedothi.vn