Chân dung ông Nguyễn Nho Trung - tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

.
Chân dung ông Nguyễn Nho Trung - tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Với hình thức bỏ phiếu kín, ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016- 2021, tỷ lệ phiếu bầu 97, 92%.

Ông Nguyễn Nho Trung sinh năm 1963; Quê quán: xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Học vị: Thạc sĩ Luật. 

Trước đây, ông Trung từng kinh qua nhiều vị trí công tác như Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Ông Nguyễn Nho Trung từng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng khóa 8, nhiệm kì 2011-2016, ông Trung được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Ông được Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng phân công chỉ đạo điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh (người bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng) cho đến khi bầu Chủ tịch mới. 

 

  • Tag:
  • Nguyễn Nho Trung
  • Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng
Nguồn: infonet.vn